Què és el paisatge i què és la fira?
Què és el paisatge i què és la fira ?

• El paisatge no es ven ni es compra, és de tots i no és de ningú. El paisatge és molt fàcil que es degradi i molt difícil de preservar. El paisatge és fràgil i sensible, és com un trencaclosques: només que falti una peça, comença a grinyolar. Per això cal tenir-ne tanta cura.
• Volem mostrar amb cura aquest patrimoni estètic, natural i humà, aquest bé econòmic i social en tota la seva complexa dimensió.

• Volem acostar-lo a la gent de les més diverses maneres, reflexionar sobre què entenem per paisatge i com l’hem de tractar, tant des de l’alta política com des de la petita experiència quotidiana. Ens fixarem prioritàriament en el paisatge dit natural però sense oblidar el paisatge urbà. Perquè, ben mirat, tot és paisatge i el paisatge és de tots.
"Programació Fira del Paisatge"